Thời điểm để đạt hiệu suất giảm cân tốt nhất là buổi sáng. Nhảy dây lúc nào cũng được nhưng mỗi thời điểm sẽ tiêu hao số calo khác nhau.

Read more